11نیوز/ شیوع ویروس کرونا باعث می شود حجم اقتصاد آمریکا در سه ماهه دوم سال جاری دچار کاهش شدید شود. دو اقتصاددان بانک مریل لینچ نظر خود را در این مصاحبه بیان کرده اند.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید