آخرین خبر/ روابط عمومی کانون سراسری جایگاهای عرضه فراورده های نفتی کشور اطلاعیه ای صادر کرد.

متن این اطلاعیه به این شرح است:

هموطنان عزیز، به آگاهی میرساند:

جایگاههای عرضه فراورده های نفتی در راستای خدمت رسانی بدون وقفه به مردم عزیز وایثارگران عرصه بهداشت ودرمان ونیروهای امدادی وانتظامی در تمام ساعات شبانه روز در آمادگی کامل هستند و خواهند بود. کانون سراسری جایگاهداران عرضه فراورده های نفتی کشور به عنوان تنها تشکل قانونی این صنف خدمتگزار که بیش از 30 انجمن استانی را نمایندگی میکند. بدینوسیله اظهارات افراد غیر مسئول وبدون وجاهت قانونی را مبنی بر وقفه فعالیت مجاری عرضه درحال وآینده را قویا" تکذیب نموده واعلام مینماید این صنف خدوم کماکان در خط مقدم مبارزه با بیماری کرونا بوده وتمامی جایگاهها فعال ودرحال عرضه خدمات هستند.

بهروز وسربلند باشید.

روابط عمومی کانون سراسری جایگاهای عرضه فراورده های نفتی کشور
#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید