مهر/ در سال ۹۸ جمعا 12.9 میلیون تن انواع محصولات باغی در کشور تولید شد.

به گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۹۸، محصولات باغی ایران، جمعاً ۱۲.۹ میلیون تن بوده است. از این میان، سهم پرتقال و نارنگی، سیب، انگور به ترتیب با ۲۳ درصد، ۱۷ درصد و ۱۵ درصد بیشترین سهم را از این محصولات به خود اختصاص دادند.
بر اساس این گزارش، مجموع مساحت اراضی باغ و قلمستان کشور ۱.۹ میلیون هکتار است که سهم باغات دیمی تنها ۸ درصد است. همچنین در ۳۰ درصد این زمین‌ها چند محصول و در مابقی تنها یک محصول کشت می‌شود.#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید