آخرین خبر/ نرخ سود، ابزاری برای کنترل تورم است. عملیات بازارباز و خریدوفروش مکرر اوراق توسط بانک‌مرکزی هم‌، بال پرواز بانک‌مرکزی و عبور از تورم است.

اما هنوز مشخص نیست که پایه پولی چقدر باید تغییر کند تا تورم کنترل شود.

منبع: اکو ایران