باشگاه خبرنگاران/ برخی طرح‌های اقتصادی هیچ گاه در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار نگرفته‌اند.

برخی طرح‌های اقتصادی در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار نگرفته‌اند یا تنها کلیت آنها در صحن علنی قرائت شده است.
انتظار می‌رود مجلس آتی این طرح‌ها را مورد بررسی قرار دهد.