آخرین خبر/ روحانی در آیین رونمایی از طرح های پیشران اقتصاد دیجیتال گفت: امروز علاوه بر بخش اقتصاد در بخش خدمات هم کارها به مردم و بخش خصوصی واگذار خواهد شد و به تنهایی و یا با کمک شرکت های خارجی می تواند این فعالیت را به عهده بگیرد.