آخرین خبر/ با حضور رییس جمهور، طرح بزرگ وزارت ارتباطات با عنوان «انتخاب هر ایرانی، یک تلوزیون اینترنتی» رونمایی شد.

وزارت ارتباطات برای همه‌ی مردم ایران، یک بسته‌ی رایگان ارائه کرد.