ایمنا/ معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از بدهکاران بزرگ بانکی، همزمان در بانک‌های دیگر سپرده‌های سرمایه گذاری کلان دارند و سودهای آن چنانی دریافت می‌کنند!

هادی سبحانیان با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود نوشت:

"برخی از بدهکاران بزرگ بانکی، همزمان در بانک‌های دیگر سپرده‌های سرمایه گذاری کلان دارند و سودهای آن چنانی دریافت می‌کنند! آیا روا نیست سپرده‌های این اشخاص، متناسب با میزان بدهی آنها به نظام بانکی تهاتر شده و از این طریق ضمن کاهش نقدینگی، فشار تورمی را بر آحاد ملت کاهش دهیم؟ "