آخرین خبر/ در گیر و دار بازار داغ بورس و هجوم افرادی که تخصص چندانی به بازار سرمایه ندارند قراردادهایی توسط سبدگردان ها بسته می شود که ضرر آنها تنها متوجه سهامداران است.
ماجرای این قراردادها و ضرر سهامداران را در این ویدئو ببینید.