اکو ایران/ بزرگترین سوال این روزهای معامله گران و مشخصا تازه واردان به بورس، دوگانه پایان اصلاح یا ریزش ادامه‌دار بورس است.

چارتیست ها و تحلیلگران بنیادی هر کدام چه نظری دارند؟
به نظر شما آیا این روزها وقت خرید است؟