اکو ایران/ پس از گذشت ماه ها آشفتگی و التهاب در بازار خودرو ، خودروسازان از هفتم خردادماه به شیوه ای جدید اقدام به فروش محصولات تولیدی خود کرده اند. شیوه ای بر پایه بخت آزمایی .