اعتماد/ مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن گفت: در مجموع یک میلیون و ۵۹۰ هزار نفر در طرح مسکن ملی ثبت نام کرده‌اند. ظرفیت زمین ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن به اندازه ۴۰۰ هزار واحد است. در صورت افزایش تقاضا بیش از این تعداد، قرعه‌کشی انجام می‌شود.