تسنیم/ کمیته خودرو در تازه ترین مصوبات خود، مقرر کرد که پیش‌فروش یک ساله 75 هزار دستگاه خودرو از سوی خودروسازان آغاز شود. در عین حال، از هفته آینده (این هفته) تحویل 22 هزار دستگاه خودرو نیز از سوی خودروسازان صورت خواهد گرفت. در این جلسه همچنین تصمیمات مشخصی برای بهبود فرایند پیش‌فروش خودرو از سوی کمیته خودرو گرفته شد که جزئیات، در قالب اطلاعیه رسمی خودروسازان منتشر می شود