آخرین خبر/ بازار مسکن تحت فرمان بورس است. قیمت مسکن در دومین ماه از سال 99 با شیب تند افزایش پیدا کرد.

هر چند معاملات خرید آپارتمان هم افزایش یافت اما هنوز بازار در رکود است. پس علت جهش جدید قیمت چیست؟