باشگاه خبرنگاران/ بانک‌ها مکلف شده اند اقساط سه ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا را به پایان دوره قرارداد منتقل کنند.

شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی درخصوص اجرای بخشنامه‌های مرتبط با کسب و کار‌های آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا اعلام کرد بانک‌ها براساس بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی ج. ا. ا. موظف شده اند اقساط سه ماهه اسفندماه ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ تسهیلات قرض الحسنه را به تعویق بیندازند و به پایان دوره منتقل کنند و از این جهت نباید هیچ جریمه‌ای از وام گیرندگان اخذ شود.
ضمناً برای آن دسته از کسب و کار‌هایی که در بخشنامه شماره ۹۸/۴۳۵۶۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ بانک مرکزی ج. ا. ا. اشاره شده و از بابت شیوع ویروس کرونا خسارت دیده اند، همین تعویق اقساط سه ماهه اسفند ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ پیش بینی شده که بانک‌ها براساس دستورالعمل صادره مکلف شده اند اقساط سه ماهه مورد نظر را به تعویق انداخته و به پایان دوره قرارداد منتقل کنند و از این بابت هم از این کسب و کار‌ها هیچ گونه جریمه نباید اخذ کنند. چنانچه تسهیلات گیرندگان از بابت موضوع فوق ابهام یا اعتراض دارند می‌توانند موضوع را از طریق کمیسیون هماهنگی بانک‌ها در استان پیگیری کنند.