آخرین خبر/ وزیر نیرو با اشاره به پویش هر هفته الف ب_ایران گفت: ۱۸ واحد نیروگاهی با ظرفیت بیش از ۳ هزار مگاوات امسال وارد مدار می شود.