باشگاه خبرنگاران/ کنایه مجری تلویزیون به خودروسازان: درسته ماشین‌ها کیفیت دارند اما عوضش خریدار هم دارند!