شبکه خبر/ سید ناصر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باید تخلف افزایش قیمت لبنیات را به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کند.