اکو ایران/ شاخص کل بورس به لحاظ تکنیکالی ، مقاومت مهمی را شکست. به نظر میرسد که بازار هفته سبزرنگی را در پیش داشته باشد.... گرچه این روزها هر چیزی ممکن است و به همین خاطر معامله گران بایست نیم نگاهی به ریز معاملات و خریداران و فروشندگان داشته باشند...