آخرین خبر/ استان‌های فارس، خراسان جنوبی و کرمانشاه به همراه عشایر در تولید گوشت قرمز کشور سهم زیادی دارند.