باشگاه خبرنگاران/ داوطلبان خرید خودرو‌های داخلی حدود چهار میلیون نفر بودند که از این بین، ۲۵ هزار متقاضی، برنده قرعه کشی طرح فروش شدند.

قرعه کشی در میان حدود چهار میلیون متقاضی انجام شد و ۲۵ هزار هموطن برنده‌ای که در طرح فروش خودرو‌های ایرانی ثبت نام کرده بودند، مشخص شدند.