آخرین خبر/ درحال حاضر اعلام شده که خط فقر برای یک خانواده‌ی چهار نفره، ماهی 4.5 میلیون تومان است.
کرونا درآمد ماهانه شما را کم کرده یا زیاد؟
درآمد ماهانه‌ی شما چقدر است؟ قبلا چقدر بوده است؟