آخرین خبر/ رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی کشور اظهار کرد شرکت‌ها واگذار شدند اما مالکیت‌اش نه! دولت مدیریت‌ها را رها نکرد!