آخرین خبر/ براساس چه اولویت‌هایی شرکت‌های دولتی، خصوصی سازی می‌شوند؟