اکو ایران/ بانک مرکزی اخیرا از طرحی جدید تحت عنوان گواهی سپرده یورویی رونمایی کرده است که قرار است در شورای پول و اعتبار مطرح کند.

در این طرح، افراد متقاضی گواهی، معادل ریالی یورو را در زمان خرید می‌پردازند و در زمان سررسید، علاوه‌بر کسب یک سود مشخص، می‌توانند با تضمین بانک مرکزی، یورو دریافت کنند.

اما سابقه طرح هایی از این دست، متاسفانه افقی منفی را در برابر فعالان اقتصادی ترسیم میکند.

در ادبیات اقتصادی تعبیری تحت عنوان شهرت سیاست گذار وجود دارد... آیا در صورت اجرایی شدن طرح جدید بانک مرکزی، از آن استقبال خواهد شد؟