آخرین خبر/ روحانی: باید هرکسی بتواند پشت بام خانه‌اش را تبدیل به نیروگاه خورشیدی کند ما اضافه برق تولیدی را از مردم می خریم.