آخرین خبر/ روحانی گفت: سد مخزنی «شرفشاه» در استان کرمانشاه چهل و سومین سدی است که در دولت تدبیر و امید به بهره‌برداری می‌رسد و ما با این افتتاح به عدد 187 سد مخزنی در کشور می‌رسیم. تقریبا در هر 50 روز یک سد مخزنی در این دولت به ثمر رسیده است در واقع در دولت های یازدهم و دوازدهم هر دوماه یک سد افتتاح کردیم وما قادرهستیم در شرایط تحریم ، افتخار آمیز حرف بزنیم.