آخرین خبر/ گزارشی از تولید یک کارخانه لوله‌سازی با ضایعات فلزی را مشاهده می‌نمایید.