آخرین خبر/ گلایه های فروشندگان و خریداران از عدم نظارت بر بازار و نوسانات قیمت را می بینید.