آخرین خبر/ ارزش سبد سهام عدالت ۱۵میلیون تومان شد.

دارندگان سهام عدالت چگونه می توانند ارزش روز دارایی های خود را استعلام کنند؟