شبکه خبر/ یوسف خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی: علت اصلی کمبود مرغ در بازار امتناع مرغداران از عرضه با نرخ های مصوب جدید است.