خراسان/ از ابتدای امسال به دلیل شیوع کرونا تقاضای نقدینگی و تسهیلات از سوی بنگاه های اقتصادی به شدت کم شد و این موضوع به کاهش شدید نرخ سود در اقتصاد منجر شد. موضوعی که در صورت تداوم می تواند اثر مثبت مناسبی بر کنترل نقدینگی و تورم داشته باشد. البته به تازگی با تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ کف دالان نرخ سود از 10 به 13 درصد، نرخ سود اسناد خزانه هم رشد کرده است (نمودار فوق به نقل از دنیای بورس را ببینید) اما همچنان در محدوده ای ارزان و مناسب قرار دارد.