آخرین خبر/ رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اختصاصی سقف مبلغی به مرز نشیشنان کشور خبر داد

وی افزودباید نیاز مرز نشینان دیده شود تا به سمت کولبری نروند