تسنیم/ روز گذشته با گذر پیک لحظه‌ای مصرف برق از مرز ۵۶هزار مگاوات، رکورد جدیدی در مصرف برق تیرماه ۹۹ به ثبت رسید.

درحالی که از ابتدای تیرماه تا روز گذشته، پیک مصرف برق به مرز 55 هزار مگاوات نرسیده بود، روز گذشته پیک لحظه‌ای مصرف برق از مرز 56 هزار مگاوات گذشت.
بر اساس آمار رسمی شرکت مدیریت شبکه برق، روز گذشته پیک لحظه‌ای مصرف برق در ساعت 12 و 44 دقیقه به‌میزان 56 هزار و 342 مگاوات ثبت شد، همچنین پیک شبانه مصرف برق نیز در ساعت 12 و 29 دقیقه به‌میزان 56 هزار و 31 مگاوات بود.
این درحالی است که پیک مصرف برق در 24 ساعت قبل از آن 51 هزار و 772 مگاوات بود و در 24 ساعت گذشته شاهد رشد حدود 5هزار مگاواتی پیک مصرف برق بودیم.