اکو ایران/ کسب و کارهای فاقد بیمه و کارگاه های غیررسمی می توانند از فردا برای دریافت تسهیلات اقدام کنند.