میزان/ به گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری زمان از سرگیری کامل پرواز‌های خارجی مشخص نیست و راه اندازی پرواز‌ها منوط به میزان رفع محدودیت‌هایی دارد که کشور‌ها براساس وضعیت بهداشتی و یا مصالح اقتصادی خود اتخاذ می‌کنند.

رضا جعفرزاده در گفت‌وگو در خصوص آخرین وضعیت از سرگیری پرواز‌های خارجی و فروش بلیط گفت:شرکت‌های هواپیمایی قطعا باید بلیطی را بفروشند که مجوز آن را از سازمان هواپیمایی کشوری دریافت کرده باشند در غیر اینصورت مجاز به فروش بلیط نیستند.

وی با بیان اینکه زمان از سرگیری کامل پرواز‌های خارجی مشخص نیست اظهار کرد: از سرگیری پرواز‌ها منوط به میزان رفع محدودیت‌هایی دارد که کشور‌ها براساس وضعیت بهداشتی و یا مصالح اقتصادی خود اتخاذ می‌کنند.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرد: براساس قرارداد‌های دوجانبه‌ای که سازمان هواپیمایی کشوری در زمینه پرواز‌ها با برخی کشور‌ها منعقد کرده طبیعی است که در صورت آغاز پرواز‌های کشور‌های خارجی، از سرگیری پرواز‌های خارجی در کشورما نیز صورت می‌گیرد.
جعفرزاده با بیان اینکه انجام پرواز‌ها زیر سایه تشدید اقدامات پیشگیرانه امکان پذیر است گفت: این تنها راهکار برای انجام پرواز‌ها محسوب می‌شود.
وی افزود: در مورد از سرگیری پرواز‌هایی خارجی نیز تصمیم گیری به گونه ایست که باید دید وضعیت بهداشتی کشور‌ها به چه صورت است و البته پرواز‌های موردی پشتیبانی از این قائده مستثنی است.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: مردم برای اطلاع از وضعیت بلیط‌های شرکت هواپیمایی و راستی آزمایی می‌توانند با با روابط عمومی شرکت‌های هواپیمایی، انجمن شرکت‌های هواپیمایی و بخش بازرگانی از طریق وب سایت شرکت‌های هواپیمایی تماس بگیرند.