ایرنا/ روند برق‌رسانی روستایی در دولت‌های یازدهم و دوازده با جدیت بیشتری پیگیری و اجرایی شد به گونه‌ای که در این دو دولت در مجموع چهل هزار و ۲۷۸ خانوار از نعمت برق بهره‌مند شدند.

استفاده از برق این روزها به جزء جداناشدنی زندگی انسان‌ها تبدیل شده است و این درحالی است که براساس برخی آمارها در حال حاضر ۱۶ درصد جمعیت کره زمین یا به عبارتی ۱.۲ میلیارد نفر به این انرژی دسترسی ندارند.
با این حال، برق‌رسانی در ایران به ویژه در بخش روستایی از وضعیت مطلوبی برخودار است.
میزان برق‌رسانی به روستاها در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی چهار هزار و ۳۶۷ روستا و تعداد خانوارهای روستایی بهره‌مند از این نعمت پانصد هزار خانوار بود.

با پیروزی انقلاب اما روند برق‌رسانی روستایی شتاب گرفت تا آنکه به گفته مجری طرح برق روستایی شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)،‌ در حال حاضر ۵۷ هزار و ۴۲۰ روستا با چهار میلیون و ۵۰۲ هزار خانوار تاکنون برق‌دار شده‌اند.
این موضوع در دولت تدبیر و امید با جدیت بیشتری دنبال شد و به گفته «علی چهل امیرانی» در سال گذشته، ۱۴۰ روستا با یک هزار و ۸۲۴ خانوار از نعمت برق برخوردار شده‌اند.
مجری طرح برق روستایی شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ادامه داد: برق‌رسانی به این روستاها با احداث ۲۸۳ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ۸۶ کیلومتر شبکه فشار ضعیف صورت گرفته است.

تازه‌ترین گزارش شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران توانیر نشان می‌دهد روند برق‌رسانی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با جدیت بیشتری پیگیری و اجرایی شده است.

تعداد روستاهای برق‌رسانی شده در دولت یازدهم دو هزار و ۱۵۲ روستا بوده است و تعداد خانوارهای بهره مند از برق نیز ۳۰ هزار و ۹۶۵ خانوار بوده است.
همچنین در جریان برق‌رسانی در دولت دوازدهم، تا به امروز ۶۲۷ روستا برق‌رسانی شده و تعداد خانوارهایی که از این نعمت برخوردار شده اند نیز به ۹ هزار و ۳۲۲ خانوار رسیده است.
میزان برق رسانی به روستاها در مجموع در دو دولت یازدهم و دوازدهم به دو هزار و ۷۷۹ روستا رسیده و تعداد خانوارهای روستایی که در این دو دولت از نعمت برخوردار شده‌اند بالغ بر چهل هزار و ۲۷۸ خانوار است.
رئیس جمهوری درباره اقدام‌های صورت گرفته برای برق‌رسانی نیز پیش از این گفته بود که اقدام‌های برنامه‌ریزی شده در زمینه دو نیاز اساسی مردم یعنی آب و برق (الف و ب)، عبور بی‌مشکل از تابستان‌های گرم و خشک، ایجاد امنیت روحی و اجتماعی در جهت استمرار بهره‌گیری از دو نعمت ارزشمند، اعتماد لازم برای برنامه‌ریزی اقتصادی و نگاه امیدوارانه به تابستان ۹۹ با وجود مواجهه با پاندومی کووید ۱۹ و نبوددغدغه مردم در جهت قطعی آب یا برق در بیمارستان یا منزل یا محل کار از یک سو؛ و بیان و تشریح لازم در پایان طرح‌ها و افتتاح آن‌ها به سبک نوین و دلگرم کننده از سوی دیگر، برای مردم عزیز ایران و دولت تدبیر و امید افتخارآمیز و غرورآفرین بود.