شبکه خبر/ چه کسانی می توانند تسهیلات کرونایی دریافت کنند؟ این ویدئو را ببینید.