نوداقتصادی/ بهمن آرمان با اشاره به اینکه تنها در روز چهارشنبه گذشته ۱۲ هزار میلیارد ریال وارد بورس شده است، ادامه این وضعیت می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور کشور را با یک بحران امنیتی جدی مواجه کند.

بهمن آرمان، اقتصاددان و دبیر هیات امنای صندوق ذخیره ارزی در دولت اصلاحات اظهار داشت: تنها در روز چهارشنبه گذشته ۱۲ هزار میلیارد ریال وارد بورس شده است. اگر این پول را در۱۰ روز ضرب کنیم مبلغی بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد ریال خواهد شدکه به اندازه کل بودجه عمرانی کشور در سال ۹۸ خواهد بود.

وی بیان کرد: به همین دلیل معتقدم دولت می‌توانست از این فرصت پیش آمده به سود خود استفاده کند، اما عده‌ای سوداگر و منحرف که در بازار سهام ایران رخنه کرده‌اند شرایطی را به وجود آورده‌اند که چنین اتفاقی رخ نداده است. بنده معتقدم ادامه این وضعیت می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور کشور را با یک بحران امنیتی جدی مواجه کند.