آخرین خبر/خاوازی وزیر جهاد کشاورزی گفت: بر‌اساس برنامه‌ریزی و هماهنگی انجام شده در وزارت جهاد کشاورزی با تولید و تامین نهاده‌های دامی مورد نیاز در سطح کشورمشکل افزایش قیمت مرغ بزودی حل خواهد شد.