آخرین خبر/ سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی درباره علت افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی آن هم در زمانی که مردم تشویق به در خانه ماندن و انجام کار‌های خود توسط اینترنت می‌شوند چیست، ادامه داد: این موضوع یکشنبه در جلسه هیئت دولت مطرح شد، افزایش تعرفه اینترنت توسط دو اپراتور تلفن همراه، تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ندارد و غیر قانونی محسوب می‌شود.

ربیعی تصریح کرد: سازمان حمایت و تعزیرات قطعا باید با این افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی برخورد کنند با بحثی که در داخل جلسه هیات دولت صورت گرفت قیمت‌ها حتما باید به رقم سابق خود، بازگردند و تمامی مبالغ اخذ شده مازاد باید به حساب مردم برگردانده شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد که با این تخلف برخورد کند.

وی بیان داشت: اگر تبعیت نشود، در صورت لزوم مطابق ضوابط از طول دوره پروانه آن‌ها کم خواهد کرد. هیچ شرکتی حق ندارددر شرایط فعلی قیمت‌ها را بالا ببرد این رقم افزایش بسته‌های اینترنتی تعجب انگیز بود و صد درصد هزینه‌های مردم را افزایش داد.

دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهور افزود: بنا بود تعرفه‌های برق هفت درصد افزایش یابد، صبح در جلسه ستاد اقتصادی دولت مطرح شد که قبل از این در سه جلسه هم ابعاد آن در زندگی مردم و صنعت بررسی شد لذا این گونه تصمیمات حتما نیاز به اجماع دارد و در این شرایط این افزایش قیمت‌ها توجیهی ندارد و قطعا با آن برخورد خواهد شد.