آخرین خبر/ وزیر جهاد کشاورزی درباره قیمت مرغ گفت: تولید کننده ها معتقدند قیمت مرغ باید بیشتر از این باید باشد.
وی ادامه داد: با برنامه ریزی تامین نهاده ها این مشکل بزودی حل می شود.