نوداقتصادی/ محمدتقی نقدعلی بیان کرد: مطابق بررسی‌ها انحصار نهاده‌های دامی، کمر دامپروری و به‌ویژه محصولات گوشتی را شکسته است چراکه تمامی نهاده‌های دامی در انحصار یک نفر است.

محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: در حالی که قیمت نهاده‌های دامی رابطه مستقیمی با بازار فرآوده‌های دامی دارد. با وجود تحریم‌ها و کمبود ارز، همان میزان محدود نهاده‌های وارد شده با دلالی و واسطه‌گری و قیمت گزاف بوده است.