فارس/ سخنگوی گمرک گفت: نخست وزیر عراق با بازگشایی محدود مرز مندلی در استان دیالی، سومار و مرز شلامجه، شلمچه در استان بصره موافقت کرد.

به گزارش گمرک، سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک با اشار به بازگشایی مرز شلمچه و سومار افزود: سایت هیئت گذرگاه‌های مرزی عراق با انتشار این خبر در درگاه رسمی‌اش و به نقل از رئیس این هیئت، خبر از بازگشایی دو روز در هفته این دو مرز و پذیرش 250 کامیون محموله‌های صادراتی ایران از سوی عراق در هر روز (500کامیون در هفته برای هر مرز) خبر داد.

لطیفی در ادامه اظهار داشت: اجرای دقیق پروتکل های بهداشتی و تامین نیازهای این دو استان عراق از سوی هیئت گذرگاه‌های مرزی عراق مورد تاکید قرار گرفته است.

مرز شلمچه در استان خوزستان و مرز سومار در استان کرمانشاه واقع شده است و بیش از چهار ماه از توقف فعالیت تجاری آن می‌گذرد.