تسنیم/ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طرح تامین مسکن محرومان تا ۲ هفته آتی به صحن علنی می رود. تسریع ورود ۳۲ شرکت بنیاد در بورس و ایجاد بانک قرض الحسنه در گام های بعدی است.