آخرین خبر/ ثبت شناسه رهگیری عرضه کنندگان لوازم خانگی در سامانه گارنتی با پیگیری جدی ستاد مبارزه با قاچاق کالا صورت خواهد گرفت. بعد از برخورد ستاد ،ثبت شناسه از 600 عدد به 6000 تا رسید!