خانه ملت/ نایب رئیس مجلس در واکنش به اظهارات روز گذشته روحانی درباره عقب ماندگی دولت در بخش مسکن گفت: باید از فرصت باقی مانده استفاده کنیم چراکه مردم منتظر اقدام سریع دولت و مجلس هستند.
علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:
آقای رییس جمهور از اینکه در آخر دولت یاد مسکن افتادید بسیار متاثر شدم، کاش به قانون عمل کرده و شورای عالی مسکن را به صورت مستمر تشکیل می‌دادید؛ گفتم اطلاعات غلط به شما می‌دهند اما ...
از فرصت باقی مانده استفاده کنیم، امروز مردم خوبمان منتظر اقدام سریع دولت و مجلس هستند.