آخرین خبر/ بازگشایی معدن منگنز در رباط کریم با تکیه بر توانمندی داخلی را می بینید.