میزان/ در حالی که ساعت ۲۴ شب گذشته صد و سیزدهمین مرحله یارانه نقدی مربوط به تیرماه ۱۳۹۹ به حساب سرپرستان خانوار‌ها واریز شد که برخی از خانوار‌ها از واریز نشدن مبلغ یارانه به حساب خود خبر داده اند.

این در حالی است که هیچ اطلاع رسانی درباره قطع یارانه خانوار‌ها از سوی سازمان هدفمندی صورت نگرفته است.

گفتنی است در این مرحله واریز یارانه؛ اقساط ۳۵هزار تومانی وام یک میلیون تومانی دوران فاصله گذاری اجتماعی از آن کسر شد.