صدا و سیما/ علیزاده، معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با گذشت یکسال از مهلت بانکها برای ارائه تراکنش های بانکی، فرصت دو هفته ای برای این امر در نظر گرفته شده است.